A Kolpoltőr és az úttörő

Az úttörő

Alapvetően propaganda szó. Egy mozgalom vagy egy filozófia terjedésnek elől járó egyénére utal. Legutoljára a komunizmusban használták különleges nyomatékkal..A Bibilában egyetlen egy helyen sem fordul elő a kifejezés . Filozófikus értelemben minden egyén úttörő aki egy eszme vagy tantétel elterjedésén élen járva munkálkodik. Minden vallás szervezetnek meg vannak az úttörői mintahogy egyes tudomány ágaknak valamint filozófiáknak és zenei irányzatoknak is.

 A Watchtower Society rendszerének értelmezésében többféle úttörő van meghatározva.A kisegítő, általános és különleges úttörő kategóriák különbsége  a teljesített óraszámok mennyiségében van meghatározva. Az úttörő, a társulat által meghatározott mennyiségű prédikálási óra teljesítésre van kinevezve megfelelő irodalom elterjesztése mellett. Ez teljesen önkéntes, a társulat senkit nem kényszerít ennek végzésére. A szolgálatért fizetés nem jár.Az elterjesztett irodalmak pénz értékét az úttörő a Watctower Societynek adja át. Ha a személy önként be vállalta a meghatározott óra szám teljesítését tartania kell azt, mert kinevezése megszűnik, ha nem tartja a meghatározott óraszám értéket. Ha nincsen megfelelő mennyiségű irodalom elterjesztve a Vének tanáccsal látják el a megfelelőbb terjesztés érdekében.Ezen kudarc a szolgálatban viszont számos következménnyel jár a személy elbírálását illetően a gyülekezetében.

A kolportőr vagy Colporteure

A Watctower Society tanításaiban és történelmének analizálásában feltűnő kolportőr olyan személyre utal aki a mai teljes idejű úttörő elődje A Watchtower Society létre jötte előtt  1820 -as években a nagyobb amerikai biblia terjesztő társulatok mint az American Bible Society vagy az American Tract Society a nyomtatott oldalakat kolportőrök felhasználásával teljesztették. A Colporteur kifejezés a nyakba akasztható könyv tárolóból és a házalás francia kifejezéséből ered. Comporter (comporter, (Latin collum, "neck"),to carry on one's neck, Latin portare, "to carry." Nyakba akasztva hordozót jelent. A Watchtower által felhasznált kolporőrök nem mindegyike tartozzott a Watchtower-hez mint alámerített tagjai a szervezetnek. Alapvető tapasztalatuk a könyv házalással más könyvterjesztő válalatokkal való együtt működés eredménye volt.

Amerikában és szerte a világban a colpolteure tevékenység körébe nem csak vallásos kiadványok eladása tartozott. Az 1700 as évektől egyes manufaktúrák termékeit az azokkal kereskedők házhoz szálították..Ezt a tevékenységet vették át a biblia kiadványok terjesztésére a vallási könyvek terjesztői a vallási piac termékenysége miatt mint pl.az American Bible society. (lásd Document)

 

 

 

 

 

 

 

Kolportőrök 1900 as évek elején.

1927 ben kiadott Teremtés könyv 233.oldalán látható képre Rutherford a "colporteur" kifejezést használta, mintha az lenne látható a képen. A képen az evangélizálás tevékenysége van feltüntetve és nem a házankénti könyv eladás tevékenysége. Ebből az következik hogy a két tevékenység osszeolvasztása vallásos propaganda ami akkor már több mint 100 éve volt használatban a vallásos kiadók terjesztési tec hnikája miatt, mintha a Kolpoltőrök Jézust követő szolgálatot végeztek volna, jóllehet a kolpoltőrök munka lehetőséget láttak ebben elsősorban.

Így lett összekötve a vallásos kiadvány terjesztési üzlet az evangélizálással.Mivel a beszédből nincsen pénz így a kolportőr és vallásos kiadvány terjesztő nyomtatott anyagot is eladott. Semmi rossz nincsen a nyomtatott anyag terjesztésben hacsaknem pénz szerzési lehetőségként alkalmazzák azt alapjában vallásos emberek pénzének megszerzésére.A világ vége mindig is egy jó alap volt az ilyen jellegű pénz szerzésre.

Ez a hirdetés Fiatal Adventista úttörőknek szól.Minden vallásnak megvannak az úttörői.
Biblia és könyv eladás utcán 1800 évek
1700-as évek Kolportőr ábrázolása

Minden Colpolteur pénzért dolgozva házalt a könyvekkel és kiadványokkal. Maga a colplteur munka,  a munkaszegény területeken megfelelő lehetőséget biztosított a tevékenység végzőjének egy bizonyos szintű megélhetésre teljesítményben megnyilvánuló részesedési arány alapon. Volt viszont aki vallásos meggyőződésként végezte azt.

Az 1870-es években ez a munkavégzés forma nem volt ismeretlen a Watchtower előtt sem. C.T Russel könyveit colpolterurok terjesztették vallási hova tartozástól függetlenül. Charles Taze Russel a The Divine Plan of the Ages könyv egyik hátsó reklámozással foglalkozó oldalán megemlíti a colporteurok számára a "discount" azaz wholesale price lehetőségét.(lásd dokument) Ami azt jelentette, hogy a házaló colporteure olcsóbban juthatott hozzá a könyvekhez mint a vásárló.A Colporteur ebből a különbözetből lett fizetve.Ez azt is mutatja, hogy a Watchtower Bible and Tract Society nem önköltségi áron árulta a kiadványokat, hanem haszonnal, amibe a colporteur is és a gyártó is belefért.
A colporteur tehát ebben a minőségben nem keresztény evangélizátor volt hanem "fizetett házaló ügynök" mint ma a biztosító cégek ügynökei. Ebben a munkában semmi rossz nincsen hacsak a házalás el nem kezdi zaklatni a lakónegyedekben élőket. Viszont a kolpoltőrök hitérítőként való feltüntetése abszolút illegális és inkorrekt, a terjesztés motivációját figyelelembe véve.

Természetesen ahogy említettük voltak egyenes és becsületes evangélizátorok a Watchtowernél és a történelemben akik nem üzlet szerzési okoknál fogva terjesztették Isten Szavát. Az ilyenek inkább tanítottak, mint inkább könyvet árultak.

Ezzel összhangban Isten Szavának tanítását teljesen ésszerűtlen a Kolportőr tevékenységgel azonosítani.

A szent iratok vizsgálatánál viszont figyelembe kell vennünk azt amit Pál a Filipi 1:18 ban írt, hogy tulajdonképpen mindegy hogy a jó hír milyen módon terjed el a földön.Tudnunk kell, hogy minden ember saját maga ad számot erről Istennek. Látható hogy az apostol sem aggódta túl magát ebben a kérdésben.