Kemény koncepció egy vallás szervezetről

Az évek alatt a Watchtower Society műkődése tömegeket mozgósított a terjesztett és félelemre épített armageddon és Isten szócsöve propagandájukkal. Követőiket megterhelve különböző nem bibliai, hanem szervezeti szabályokkal, elferdített képet közölve Istenről és Fiáról, tanukként fentartva magukat a cirka 140 éves törtenelemben, egyértelmű tanubizonyságul szolgálnak abban, hogy az emberiség a modern időkben is halylamos szervezeti alávetettségre és propagandák követésére. A tények nyíltan megmutatják azt, hogy milyen módon befolyásolható úgy az egyén, hogy az tömeghez csatlakozva  nem ellenőriz le tantételeket és feltétel nélkül elfogadja azokat olyanoktól, akik már előttük megjelentek ebben a rendszerben. Érdekes taktikaként jelenik meg az a jelenség, hogy ahogy az emberiség modernizálódik vagy halad előre a tapasztalat szinterén, a tanítások úgy alakulnak át, vagy éppen alkalmazkodnak az adott környezethez. Miért? A válasz nyilván való és meghatározó--hogy újjabb tömegeket vonzon az újabb és finomabb formula. A propagált tantételek a modern kor ismeretével párhuzamban változni kezdenek. Tulajdonképpen a változás igazolja a legjobban azt hogy azoknak nem Isten az eredeti forrása, az ilyen módon tevékenykedő szervezkedések mégis megpróbálják fentatrani az emberek tudatában létezésük szükségességét.

Ez jól kirajzolódik a Watchtower Society egyik nagy jelentőségű szervezeti dogmájában a "Vér kérdésben". Az 50-es években bevezetett tanítás szerint, aki vérátömlesztést kapott, az egyenlő volt azzal aki evett vért.Ez a tanítás az évek alatt alkalmazkodva a környezeti tudáshoz, lassan átalakult. A véralkotók elfogadását tehát a vér 97 százalékának felhasználását ma már engedi a tanítás, a maradák 3-at még nem. A maradék 3 %-ot, amit orvosilag a vízzel tettek egyenlővé, még nem lehet átömleszteni.

Ez a tanítás nem figyelembeveendő azonban akkor, ha  a személy szerv, tehát mondjuk májátültetést hajtat végre. Ehhez tudnunk kell hogy a máj funkcionális létezéséhez szükséges vérmennyiség kb.1-2 liter színtiszta vér. Az átültetéskor az ezen mennyiségű vér a szervvel együtt beépül a fogadó szervébe. Tehát szerv és vérátömlesztés valósul meg. A máj és vérátültetés ilyen formában megtörténő cselekménye rendben van a Watchtower Society tanításában, mivel nem mondható az, hogy a szeméy májat evett. Különös bigotságra és értelemhiányára mutatna az az állítás, ha azt állítanánk, hogy a szervátültetés egyenlő azoknak elfogyasztásával. Jóllehet a Watchtower a század közepén ezt tanította, ma már alkalmazkodott a modern ismerethez. Ez csak "egy" példa a Watchtower tanításokban felismerhető változásokra amelyek alapjában véve a héber Talmud emberi "lelkiismeret kidolgozó" szabály és törvény magyarázatához hasonló szinten közlekednek. Ezek a pontok kirajzolják rögtön a szerveti vallásos paradoxont, aminek komoly hatása nyilvánvaló az általuk vezetett emberek életében. A vallásos mozgalmak életében történő ilyen paradox szabály gyártása és változtatás tehát jellemző tényező annak érdekében, hogy egy szervezet létezni tudjon a szintéren, ahol természetesen  már más vallásos szervezetek is szerepelnek.

Igaz hogy ember tömegek haltak meg a "felettébb igaz" tanítás miatt a szervezet mint olyan nem mondja ki hogy "rosszul tanítottuk" ezt és nem kér elnézést, hanem tovább csavarja a tantételt úgy hogy ne keljen elismerni hogy a tanítás nem istentől jön közvetlenül. Ennek számos oka melett az egyik az, hogy a szervezet szétcsószását próbálják megakadályozni. Ha a szervezeti tagok felfogják egyszer hogy a tanításba bele helyezett ilyen hibák azt igazolják hogy a "Watchtower society" is egy intézményesített vallás csupán és nem Isten szócsöve a földön akkor talán elmennek a szervezettől.

Vallások hogyan különbözőek?

Hogyan legyen különböző egy vallásszervezet a létre hozásában.A vallás vagy más ideológiai  szervezet létrehozása attól függ, hogy a létrehozásában milyen tantételekkel szolgál, hogy milyen új szabályokkal hozakodik elő, amelyek másak mint az elözőekben alkalmazottak. Ha a vallásszervezetet úgy hozzák létre, hogy az hasonlít másokra, akkor nincsen értelme a létrehozásnak, mert nem látja a figyelő a különbséget. Olyan ez mint a piacon áruló árus, akinek a portékája kicsit mindig másabb mint az előző sátorban lévő portéka. Igaz, hogy ugyanazt árulja, de máshogy. Az árus üzenete ezt propagálja. Az árváltoztatással, vagy az olcsóbb dolgok keresőit célozza, vagy az áremelésével a minőségre akarja a figyelmet felhívni. Mindenképpen közölni akar valamit, mert az eladás a jó marketing kommunikáció függvénye.
Ez így van a politikai és vallásos, de egyébb szervezetek létrehozásánál is. Ezen elv alkalmazása hozta létre a Watchtower Society rendszerében a gerendát a kereszt helyett, a saját bibliafordítást, bizonyos ünnepektől való tartozkodást, házankénti prédikálást és az előbb tárgyalt vér tantételt is stb. Az akkori tantétel "reformerek" újonnan felfedezett igazságokként hirdették azokat. Tehát elkezdtek különbözni másoktól. Olyannyira elvoltak foglalva a másság kialakítással hogy saját eredeti vallási szervezetük a "Biblia kutatók sem ismerte már meg őket.

Történelem és az ismeret

A kereszténység mint olyan, 2000 éves történelme alatt látható előrehaladása az ismeretben mutatja, hogy a tévhitben meghalt tömegek felcserélődtek olyan személyekkel, akik megszülettve és vallásfelé fordulva tantételeikben kissebb-nagyobb tévedésekben kiigazításokban mutatják fel a keresztény életről alkotott elképzelést.Az intézményi vallás szerepe, miszerint a Bibliára irányítja a figyelmet, ezzel megvalósult. A hangsúly továbbá tehát a személyen mint olyanon van hogy mennyire érdekli hogy Isten mit mond neki.,---tovább