A Watchtower Society által terjesztett traktátusok és folyóiratok ezt máshogy illusztrálják. Az itt bemutatott illusztráció egyértelműen mutatja a békét amiről a biblia beszél és bölcsen elkerülik azt az értelmetlen elképzelést amit az előbbiekben tárgyaltunk. A fent idézett elképzelés alapján azt gondolhatná valaki hogy ha az ember nem szegi meg Isten törvényét akkor nem ismerte volna meg a ruhát sem. De vajon reális-e ez a feltevés?

Ezzel összhangban akik vallási öltözetektől várják az isteni elismerést, rossz nyomon járnak.A világ egyetem Ura (YHWH) előtt a ruha összesen egy eszköz az ember kelléktárában. Függetlenül attól hogy az emberek olykor túl hangsúlyozzák annak jelentőségét nem jelenti hogy Isten előtti értéke vagy jelentősége megváltozott. Érdekes lehet megfigyelnünk azt hogy az első századi gyülekezetben akkor is megjelenhetett valaki a gyülekezetben ha éppen nem volt a leg előkelőbb felszerelése vagy éppen szenyeződés volt rajta valamely munka miatt vagy éppen mert nem tudta kimosni azt. (meg kell jegyeznünk hogy a szegényebbek nem engedték meg a sűrű mosást mivel ruhájuk a mángorlasnál komoly kárt szenvedett).Az isten előtti elismerésben tehát a legkevesbé számit a ruha minősége vagy szépsége erre jobbára az emberek figyelnek oda amikor megkülönböztetést akarnak alkalmazni.. (lasd Jakab 2;2b) Vajon ettől függetlenül hord majd az emberiség öltözetet az örök élet alatt? Vajon fel- tételezhetjük hogy az emberiség megismerte volna a ruha hordás örömeit és előnyeit akkor is ha nem esik bele az ármánykodás csapdályába? Az irások összképe azt muatja hogy minden bizonnyal.

 

A királyságról alkotott elképzelések számosak. A vallások csoportjai az égbe helyezik annak minden megvalósulását és a földet kihagyva ebből pusztulásra ítélik azt. Más vallások a csakis földi megvalósulasban hisznek. Megint mások pedig az égben történő kormányzás földi hatásait fogadják el. A Biblia egyértelműen beszél a királyság mint olyan égben történő megvalósulásáról de annak a földi kihatásáról is megérint pontokat. (Ésaias 65:17,2Peter 3:13) A Watchtower Society követői akik alapvetően egységesek hitüket tekintve olykor érdekes személyes elképzeléseknek adnak hangot a Királyság megvalósulását illetőleg. Egy vén a Watchtower Society egyik gyülekezeténél egyszer kifejtette nekem hogy szerinte a Királyság célja a helyre állitásban az, hogy az emberiséget Isten vissza állitsa az első emberpár minőségére itt a földön.Tovább menve taglalta hogy az első emberpár minősége magában foglalja azok meztelenségét is.(lasd: 1 Mozes 3:7) Az ő elmélyében a királyság allatt élő emberiség egy meztelen tömeg lessz akik a paradicsommá alakított földön élik örök életüket.

A ruha és a bűn

A bibliai beszámoló mutatja hogy a Teremtő a bűnbe esett embereknek ruhát adott. Első látásra azt gondolhatnánk hogy mivel a ruha a negativ esemény alkalmával került előtérbe, az annak a minőségnek a jele vagy indikátora volt amibe az emberek kerültek Isten szemében. Az Írások tanulmányozásakor azonban fel figyelhetünk arra hogy az angyalok is (Cselekedetek 10:30) és nyilván maga az Isten Fia is hordott ruhát. (Mark 9:3) Jóllehet ehhez sosem fért kétség a gondolat azt mutatja hogy a ruha önmagában nem a bűn indikátora. 1Mozes 3:21 ben megemlített ruhák tehát nem azért lettek adva mert a két ember bűnös volt Isten törvényének szándékos megszegésében, hanem bizonyos fokú isteni gondoskodás miatt.Jézus földönlétekor ruhát hordva mutatta hogy Isten előtt a ruha létezése nem teszi a szentet szentcségtelenné de kifejtette hogy a szentségtelent sem teszi szentté.(Mark 12:38,Jakab 2:2,3)

______________________________________________________________________________________________

A ruha és az örök élet

A történelem mutatja hogy ruhát viselünk attól a naptól kezdve amikor Isten kiűzte testi szüleinket az édenből.(1 Mozes 3:21) A ruhák a történelem folyamán úgy változtak ahogyan a trend változott a társadalmakban. A ruha egyes társadalmakban a rangot a rétegeltséget más társadalmakban a stilust az egyéniség kifejezését képviselik. Ruhát hordunk az utcán a munka helyen és otthon.Természetsen vannak helyek és alkalmak amikor levesszük őket. Pl.nehéz lenne a tisztálkodást elképzelni ruhában stb. Néhány vallásos ember a bibliai beszámolóra épiti azt a gondolatot hogy a ruha a bűn jele az emberen.A nudizmus hívei pl. meztelen természetességüket gátlások nélkül mutogatják nyilvános helyeken propagálva hogy már ők átestek a természetesség társadalmi korlátain.De vajon tényleg a bűn jele lenne a ruha?

."Vajon lessz-e ruha az örökévalóságon át? ....de milyen kérdés ez...? és hogy kerülhet ez a két dolog egy témába? Míg az emberek nagyrésze természetesnek tartja a választ a kérdésre,addig mások nem tudják hogyan válaszoljanak....Sokan tudják hogy Isten nem nézi az ember külselyét...mégis bele esnek a külsőségek csapdájába az imádatuk gyakorlásakor....." Kell-e értelmeznünk a kérdést egyáltalán ....?
Vajon lessz-e Ruha az örökkévalóságon át?
Vallásos vagy vallásokban is használt öltözékek