A Propagandák hatásai

Történelmünket figyelve láthatjuk hogy a háborúk, politikai össze zörrenések, botrányok különböző módon elkészített, kidolgozott propagandák eredményei.A propagandák úgy képesek ember tömegeket mozgatni hogy a propaganda gyártók súlyos részleteket nem tisztán tárnak fel sőt elhalgatnak bennük. Mivel a halgató csak rész információkat hall, nem képes az egyetemes igazság szempontjából megfelelő, azaz mindent körültekintő döntéseket hozni. Az egyén tehát így egy másik ember vagy emberek élet filozófiájának hatása alá kerülve követni kezdi a propaganda tartalmát vagy üzenetét. Amikor más személyek ugyan ebben a propagandában ugyan igy megértést találnak, csoporttá vagy később tömeggé alakulnak.

A hatás

Az így elkészített információ egyértelmű hatása a "tömegmozdulat". Nyilván olyan irányba amely irányt a propaganda készitő gondolt vagy tervezett venni. Az ilyen propaganda alatt irányított tömegmozgalmak képesek voltak birodalmakat megdönteni,háborúkat előidézni, feldúlni emberi érzéseket és családokat, életeket kioltani. A Biblia beszámoló alapján látható hogy a Messiást is alattomosan szőtt propaganda irányitása hatására végezték ki. Az ott jelenlévő  tömeg nem értett ugyan semmit a Jézust körül vevő ügyből,,de vallási vezetőik irányitására támogatták az Isten Fia kivégzését.(Máte 27:20) A világot szemlélve látható, hogy alapvetően az mai is egy "bábeli" propaganda káoszban vesztegel.(1János5:19b)

Propagandák és vallási törekvések

A történelem lassú zajlása alatt észre vehető hogy a vallási törekvések sem voltak és most sem kivételek ezalól. A vallási szervezetek tagjai ugyan úgy el vannak foglalva az élet minden napjaval mint azok akik egyáltalán nem tartoznak semmilyen vallási szervezethez vagy politikai propagandához. A vallásos ember sem kivétel az alól amit általában az élet terhe alatt értünk. Az élet mostani rendszere tehát eléggé leszűkíti az időt arra a tevékenységre hogy az egyén önnáló kutatás alapján gyakoroljon hitet. Ez az a pont ahol a vallások vezetői ajánlják szolgálatukat. Ők vállalják be az "étel' készítő szerepet, állítva hogy Isten akaratát cselekszik. Azonban ezen a ponton feltűnő hogy a legtöbb esetben tanulmányaikat úgy készítik, hogy azok csak azokat a részleteket világítsák meg, amelyek az általuk terjesztett propagandával meg egyeznek. Ki kell hangsúlyoznunk  hogy semmi abban nem rossz ha valaki szolgál az embereknek, de fontos hogy az lelkiismeretes  és természetesen pontos szolgálat legyen és a propaganda hatás nélüli. Fontos hogy az így felajánlott szolgálat mentes legyen minden gondolkodást manipuláló törekvéstől ami nem valós gondolatok elfogadását erőlteti vagy eszközli. Ellenkező esetben a szolgálat nem minősül szolgálatnak ha azzal károkat okozunk. A legtöbb esetben ezt láthatjuk amikor figyelemmel követjük a vallási mozgalmak tulajdonságait és kialakulását valamint megvizsgáljuk a népesebb vallásokból kiszakadó vallási szervezetek, mozgalmak szerkezetét, vallási teologiáját vagy propagandáját is. Az Isten szavának felvizezése és annak félre magyarázasa által okozott károk számosak. Az első század tiszta keresztény gyülekezetének eldeformálása éppen ilyen hatásoknak köszönhető. (Cselekedetek 20:29) A Messiásra épített és szent szellem által megtanított élet elvek alkalmazása emberileg gyártott,,,úgy mond "vallássá" vagy intézménnyé alakult át. Ha megfigyeljük a Biblia alap üzenetét láthatjuk hogy sem Yahweh (Jehowah) sem a Messiás nem alapított vallást vagy intézményt. A hegyi beszédben elmondottak kirajzolják hogy mi Isten üzenete az emberek felé. Az üzenetben nem a szervezettség van kihangsúlyozva hanem azok az élet alapelvek amelyek bele illenek az Isten eredeti teremtési szándékába.Természetesen azon alapelvek alkalmazása automatikusan szervezettséget hoz maga után a szeretetben. Az első és második századokban ezen alapelvek félre magyarázása más alakzatot kezdett kialakítani az isteni önátadás értelmezésében. Ezzel létre jött az úgy mond "intézményi vallás" ami látható volt szerkezetileg és államilag. Az első századi eredeti gyülekezet szeretetben történő szerkezete átalakult intézményi hatalmi verzióvá és kialakult a tudós osztály valamint az alap réteg osztály. Itt az emberek két csoportját értjük ezalatt. A tudós réteg, akik mindent megtanítottak azokkal akik nem tudtak semmit. Ez a tendencia odáig hatott hogy a "nem tudós" réteg nem olvashatta Isten szavát mert bűnként volt felróva ez a cselekmény..