A Királyság

Isten királysága a Biblia egyik fő üzenete ami egyértelműen kirajzolódik a szent iratok áttanulmányozása után. (Máté 24:14) Ez az üzenet egy kormányzatról szól amiben Jehovah Isten Fia gyakorolja a kormányzást olyan minőségben amilyenben az élet Forrása akarta hogy legyen (lásd: JHWH)* A történelem szinpadán felvonuló kormányzatok egyáltalán nem tudták alatvalóik jogos igényeit kielégíteni sőt azt kell mondjuk hogy bizonyos propagandáik az emberiség ellenségeivé tette őket. Jézus földi létezésekor a követői többször hallották Őt beszélni erről a királyságról. Jóllehet nem értették teljesen ennek jelentőségét ill. elhelyezkedésének és jelentésének dimenzióit, mégis hitték amit Jézus elmondott és mutatott nekik ezzel a királysággal kapcsolatban. Az Isten Fia annak demonstrálására hogy a kiralyság milyen erő különbséggel rendelkezik a földi hatalmakkal szemben feltámsztott halottakat,gyógyított betegeket,különböző olyan csodákat hajtott végre** amlyek a figyelőkben egyértelmű nyomot kellett hagyjanak annak elismerésében hogy az emberiség szükségleteit csak is ez a fajta királyság képes kielégíteni.

A követői felvillanyozva kérdezősködtek Tőle a királyság megvalósulásának elő jeleiről (Máté 24:3) és későbbiekben is,pl. közvetlenül eltávozása előtt felmutatott kérdésük (Cselekedetek 1:6) mutatta az édeklődésük központjában elhelyezkedő tanitást. Jóllehet időben nem voltak tájékoztatva annak eljövetelével kapcsolatban*** minden részletről,ettől függetlenül láthatták annak korlátlan erő demonstrációját és bizhattak annak megfelelő időben történő beteljesedésében.

A királyság eljövetele minden keresztény számára tehát egy fontos alap pont kell hogy legyen az isteni önátadásukban.Jézus tanitása  nem csak annak megvalósulását és az ott jövőben megtörtenő áldásokat demonstrálta, hanem kimutatta azokat az alap elveket is amelyek alapján egy ember ebben a királyságban élhet. A királyság tehát nem csak jön és félre söpri a kormányzatokat filozofiaikkal és propagandáikkal együtt, átvéve az irányítást egy olyan emberiség felett ami azonban marad a régi kerék vágásban gondolkodásban és cselekményekben, hanem áldásainak kiterjesztése előtt megköveteli az emberektől az abban érvényes szabály alkalmazását.(Lasd Galata 5:14) ....Jézus egyértelműen kifejezte a különbséget azok között akik alkalmasak lesznek az ott élésre és azok között akik nem lesznek alkalmasak arra. Az alapelvek egyértelműen végig vonulnak az iratokon és érthetőek minden olyan ember számára akik valóban keresik a lehetőséget hogy bele illeszkedjenek az Isteni akarat megvalósulásba.Isten királyságának megvalósulásáról János apostol a Jelenések 21:4 ben azt mondja: "...És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről,és halál nem lessz többe,sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lessz többé,mert az elsők elmúltak..."

_________________________________________________________________

jegyzet

*A JHWH Héber tetragram jelentese " Ő az Aki akarja hogy legyen" Az iratokban az Élet abszloult Forrására utal.Jézus Atyjaként azaz (Aram: ABBA) szólitotta és követőit is ilymodon tanitotta Imadkozni.(Máté 6:9) Mutatva hogy a tetragrammal jelölt név és az apai viszony között különbség van.Abba (Αββα) Mark 14:36

"Abba, Father," he said, "everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will."

Abba, an Aramaic Hebrew word (written Αββα in Greek, and 'abbā in Aramaic), is immediately followed by the Greek equivalent (Πατηρ) with no explicit mention of it being a translation. The phrase Abba, Father is repeated in Romans 8:15 and Galatians 4:6.

In Aramaic, it would be אבא. This word was also used in colloquial Hebrew.

Note, the name Barabbas is a Hellenization of the Aramaic Bar Abba (בר אבא), literally, "Son of the Father".

**Jézus mint ember volt jelen az emberek között és nem mint égi teremtmény.Csodáit éppen ezért nem önmaga hajtotta végre mint ember. Atyja mindenben együtt működött vele. Jézus emberi mivoltja nem volt több és kevesebb sem mint az első megteremtett ember Ádam. ) Ad-ham

*** (Cselekedetek 1:7)

 

 

Balogh Csaba