A Bible Examiner Association egy Biblia kutatókból álló szervezet nélküli nemzetközi testvéri csoport. A Bible Examiner nem új vallás és nem szervezet. A tagsági viszony alapja a Krisztusba vetett hit az Isten szavával és szellemével összhangban. A tagság fogalma szellemi és csakis a Krisztusba vetett hitben valósul meg, így földi értelemben vett tagsági viszony nincsen. Éppen ezért az itt zajló munka önkéntes. Az Association formálya non-profit. Az itt közre adott "website" részét képezi a Máté 24:14 ben megjövendőlt eseménynek. Tartalma keresztény szolgálat részeként feltár bibliai igazságokat, leleplez vallásos hitetéseket és tév tanításokat a bibliai ismeret fényében.(2 Korintus 10:5 Karoli) A website fenttartója és szerkesztője, Balogh Csaba hiszi, hogy Isten szelleme képes minden ember felvilágosítására, nemzetiség, életkor ,gazdasági hovatartozástól függetlenül. A website nem támogatja azt a hitnézetet, hogy az Isteni önátadáshoz szükség lenne egy látható szervezetre ami a megmentést eredményezi.Elismeri ugyan a tényt hogy a vallasos szervezetek végeztek és végeznek némi hasznot az emberekkel való megismertetés területén de nem támogatja azt a hitnézetet hogy vallási szervezetek nem bibliai tanítasai és annak való engedelmesség elengedhetetlen eszközei az Istennel fentartott kapcsolatnak. A tanulmányok világosan taglalják azokat a tantételeket, amelyek életbevágóan fontosak a keresztényi hitben minden olyan személynek akik a korszakok végén még mindig "hűen és bölcsen" várják az Úr visszajövetelét, hogy kiterjessze áldását a Föld összes népére.Továbbá azon szeméyeknek is tartalmazhat fontos információt akik még nem kezdték el a Szent Iratok tanulmánzozását.


A website célja tehát a felvilágosítás. Nem célja a vallási perpatvar, vagy támadása vallás szervezeteknek. Jóllehet bizonyos tantételek vagy tények feltárása támadásnak tűnhet a felületesen szemlélő előtt az itt történő munka csakis egy keresztény szolgálat része és a szerző nem vallja sem azt, hogy olvasása alapvetően szükséges az Isteni önátadáshoz., sem azt hogy önmaga különös vagy nagyobb szerepet töltene be az Isteni igazságok feltárásaban mint mások..Míg a Szent Iratok megismeréséhez adhat alapot, nem állitja hogy az itt leírtak felváltanák az Isten szent szellemének tanítási képességét.Mint keresztény, szolgálatában a bibliára tereli a figyelmet és mindezt semlegesen, nem vallási elfogultságtól vezérelve teszi meg. Meggyőződése, hogy az ember aki az Isten (YHWH) képmásaként lett megteremtve , még mindig hordja az Alkotója tulajdonságait olyan mértékben, hogy az tökéletesen helyreállítható az eredeti teremtési minőségre, de csak is a Jézus (Jeshua) váltsságáldozatára építve az Ő (YHWH) szent szelleme munkájának eredményeként.

Ezzel összhangban a szerkesztő hiszi, hogy minden embernek joga van a bibliai ismeret által kifinomodott lelkiismerete alapján eldönteni az életben felmerülő helyzetek megoldásait anélkül, hogy külön a biblián kívüli irásos tanulmánytól várná a megoldást ezekre. Míg emberek tömegei tétlenül várják, hogy mások megmondják nekik hogyan és miben higgyenek, a szerkesztő arra hívja fel a figyelmet, hogy az életben történő helyzetekben minden személynek saját és egyben kötelező felelősége megkeresni és megtenni mindazt amit Isten vár el tőle. Azok az egyének akik csalódottak vallás szervezetekben, felfrissülhetnek azáltal, hogy megértik a tényt hogy saját kezükbe tudják venni a saját lelkiismeretüket és azt abszolút csak a bibliára és Isten szellemének vezetésére bízhatják.
Amikor megértették ennek jelentőségét, Teremtőjükkel alkotott kapcsolatuk mélyebb és megfelelőbb, valamint kellemesebb formába kerül. Az így megerősödött kapcsolat automatikusan csatlakozásra indítja őket a Jézus által meghatározott jövendölésben történő részvételre. Ezt azonban saját lelkiismeretük és szeretetük motivációjaként és nem más emberek hit strukturájának szabályzatai erőltetésére teszik majd.( 1 Korintus 1:11-13) Az Isten szent szelleme által felruházva magukat ismeretben, szabadon, szeretetben élnek és ezáltal szolgálnak az Isten templomában az Isten dicsőségére.

_________________________________________________________________

 

Hit tételek