A Watchtower és a "Skarlát színű fenevad"

Mikor kiderült a hír 2001-ben, hogy a Watchtower Society regisztrált tagja az Egyesült Nemzetek egyik ágazatának, sokakat a szervezetben lesújtott. Sokan felfogva ennek jelentőségét és keresztény imádatukban való súlyát vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy áhitott szervezetük ténylegesen belekeveredett-e a fenevadnak nevezett politikai szervezet tevékenységébe, akárcsak regisztráció szinten is.
Mikor kiderült, hogy igen, a Watchtower Society leveleket küldözgetett a világ méretű gyülekezetekhez, hogy blokkolja az ebből eredő károkat. Ha megfigyeljük látható, hogy nem a keresztény önátadottak érzésével törődött ennek elintézésében, hanem a szervezet mint olyan presztisével.

Hasonlóan mint a pedofília botrányokkor. A levelekben utasításokat közöltek a gyülekezet véneivel, hogy hogyan kezeljék azokat akik kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatban. Míg a falvakban ahol az infrastruktúra nem volt fejlett és az embereknek alig vagy éppen egyáltalán nincsen internetük, a veszély nem volt nagy a Society-re nézve, mert az évek alatt a Society a nem informálódás taktikája alapján azt a filozófiát mutatta fel, hogy "amíg mások nem tudnak egy cselekményről az addig nem történt meg". Így a kevésbé informált egyének nem tettek fel kényelmetlen kérdéseket, a városiak akik hozzáférhettek amúgy a Watchtower tanításában gonoszként megjelenő internethez, igenis kezdtek kérdéseket vizsgálni a felmerűlt üggyel kapcsolatban. A Watchtower Society az ilyen személyek kiközösítésével reagált és minden olyan személyt úgymond eltettek az útból, akik vagy kérdésben vagy elméletekben mást vallanak mint maga a Watchtower Society. A körzetfelvigyázókkal vizsgálati dolgozatokat irattak, aminek megfelelve maradhattak a pozíciójukban, mivel a szervezet megérezte annak lehetőségét, hogy a keresztények akik a királyság termék székeiben ülnek kezdhetnek ismeretet szerezni külső forrásokból. Így a taktika arra mutat, hogy olyan személyek szolgálatait fogadják el, akik a nem gondolkodok karakter felmutatásával alapvető alanyai az agymosás pszhiológiai tevékenységének. Bárki aki kérdéseket taglal, a kiközösítés fenyegeti. Természetesen amikor bejelentik a kiközösített személyt, a gyülekezet mint olyan sosem tudja meg miért történt az, tehát ez is a szervezetet védi. Sosem jelentették be azt, hogy akik ki lettek közösítve az most paráználkodott vagy lopott vagy éppen csak kérdéseket tett fel a Watchtower Society ENSZ regisztrációjával kapcsolatban. 

Az 1988-ban kiadott Jelenések nagyszerű csúcspontja közel című könyvben a Watchtower Society a 246. oldalon egy egész tanulmányban taglalja az ENSZ Isten ellenes cselekményeit ill. a jövendölésekben beteljesítet szerepét. Mivel a könvy elsőként 10.500.000 példányban kelt el, nyilván juthatott az ENSZ ill. még a FBI-hoz is olvasnivalóként, akik láthatták a Watchtower Society álláspontját a Világ problémáit megoldani kívánó szervezetről. Érdekes fejleményként 2 évvel a kiadás után a Watchtower Society regisztrálta magát egy ilyen ENSZ NGO-nál, ami a regisztrációs formulán egyértelműen kimutattak, hogy a regisztrálandó tagoknak támogatniuk kell az ENSZ tevékenységét.

1991.szeptember 8.-án kiadott "Ébredjetek" számában ezek után finomabb tételek láttak napvilágot az ENSZ-ről.További cikkek.A 2000-ben megjelenő Ésaiás prófécia, Fény az emberiségnek c.könyv 153-154. oldalán kihangsúlyozza az ENSZ szerepét a hamis vallás eltörlésében, az ENSZ-et megjelöli a fenevad jelzővel úgy, hogy közben a Watchtower még viseli az ENSZ által meghatározott NGO* statuszt.

*NGO" non governmental organisation. Ennek jelentése "nem állami szervezet". A név nem kell, hogy félreértést közöljön az olvasóval. Az NGO szektor szerves része ENSZ mint a világ politikai összefogó intézményének. Non governmental, mert nem egy állam indítványozta azt az ENSZ-en belül,szerepe jobbára ENSZ humanitarius mozdulatainak támogatása

A Watchtower 10 teljes évi regisztrációja 2000 körül buggyant ki egy kissebb vizsgálat után. The Guardian angol lap cikke vil'g\tott rá agresszív címet adva a vizsgálat tárgyának.

http://www.guardian.co.uk/uk/2001/oct/15/religion.unitednations

Mikor kiderült a kapcsolat, tagságukat megszüntették. Majd leveleket küldtek a The Guardian szerkeztőségbe és a nyugtalankodó gyülekezeteknek, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A  2001. november 1-el dátumozott levél megjegyzi, hogy már előzőleg is küldtek leveleket, tehát az új levélnek fel kell azokat váltaniuk. Egyértelmű, hogy vagy azok vagy ebben leírt érvelés nem állja meg a helyét. 

 

 

 

 

 

A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel c.könyv ENSZ -el foglalkozó oldala 1988 ban még felmutatta a Watchtower Society álláspontját az Egyesült Nemzetek Szervezetével kapcsolatban
levél a The Guardian szerkeztőségébe
levél a gyülekezeteknek

Vajon Pál attól hogy a Római állampolgárságát használta ki a védelmére a zsidó üldözők ellen az azt jelentette hogy részévé vállt az akkori Romai kormány szervnek?

A Watchtower lehet azt állítja hogy lépéseik a jóhír védelmét szolgálják,

Vajon ilyen módon kellene a jóhír védelmét kialakítania földön?

Érdekes figyelembe vennünk a tényt hogy a népesség szaporulat sokkal gyorsabban halad előre mint a jó hír terjedése ezen védelem alatt

 

The Guardianban 2001 ben megjelent cikk" Guardian archivum"