A bibliai "Vég Idő" Te és a vallási szervezetek

 A Szent Iratok 66. könyve a János apostol által ie.: 98 ban  írt Jelenések, feltárja a tényt hogy az ördög és démonai égből történő kivetése a földre nézve negatív hatást gyakoro majd. A Jelenések 12:7-12 meghatározza hogy az égben történő titáni viaskodás után a lázadó teremtmények ki lettek rekesztve az égi dimenziókból amelyekben addig éltek. A "háború" amire János utalt az égben történt és a  Szent Iratok kimutatják annak hatását a földi környezetre is.Míg a legtöbb vallási szervezet teologiájában nincsen feltünteve évszám kalkuláció,a Watchtower Bible and Tract Society tanításában ez az esemény 1914-el van kapcsolatban. Különös hogy megannyi vallás szervezet nem fordít hangsúlyt Jézus királyságára,közülük sokan mégis türelmetlenül várják annak hatását a földünkre nézve. Ebben nem Jehova Tanui állnak egyedül.
Az előzőekben említett évszam, 1914  meghatározása tehát egy mindenképpen alátámasztott, megbízható állítás kell hogy legyen.Jehova Tanui alap üzenete és az üzenet köré épített vallási rendszer  legfőbbképpen erre az évszámra támaszkodik. Az évszám vizsgálata vagy éppen Jehova Tanui állításának vizsgálata természetesen nem vallási versengés inditékából kell hogy történjen. A vizsgálat célja a hit megerősítése és a pontos ismeret elsajátítása kell hogy legyen.

A vizsgálódásra azért van szükség mivel az 1914-es évszám a Watch Tower Society által úgy van hangoztatva hogy ezt az évszámot egyedül ők prédikálták a nemzetek között, ezzel igazolva prófétai jelentőségüket. A Society által prédikált tantétel szerint, Jézus 1914-ben lett megkoronázva Atyja Yahweh (Jehova) יהוה az egyedüli Igaz  Isten királyságában. A királyi hatalmában Jézus azt a döntést hozta hogy a Watchtower Society az egyedüli közlési csatorna a föld nemzetei és Yahweh (Jehova) között. Erre a Máté 24:45-47 ben található példázat értelmezése adta az alapot. Egy ilyen állitás után egyértelmű hogy megkell vizsgálnunk a körülményeket..A vizsgálódásban felelősséggel kell mérlegelni az összes rendelkezésre álló adatot. Ez egyértelműen fontos a "Végidő és Te" kérdésben.

Szempontok amelyeket figyelembe kell vennünk

 Ebben a vizsgálatban két fő szempontot kell szem előtt tartani. Az egyik,  a legfontosabb szempont hogy, nem szeretné senki megsérteni az egyedüli Igaz Isten szószólóját a földön. A második szempont pedig hogy minden egyénnek joga van tudni minden részletet az Igazsággal kapcsolatban és itt az "egyetemes" és nem a hierarhikus vagy állandoan változó igazságnak tartott állításokat értjük .Ebben az esetben a Watchtower Society állitásának igazság tartalmát kell vizsgálnunk. Egy ilyen pozicó igazolására egyértelmű bizonyítékok kell hogy rendelkezésre álljanak .Felmerül a kérdés hogy vajon kell-e, szabad-e egyáltalán egy kereszténynek elindítania ilyen jellegű vizsgálatot?Jóllehet a Biblia felhívja felelősségünkre a figyelmet hogy mindent vizsgáljunk meg, a Watchtower Society ellenzi egy személly részéről történő mélyebb vizsgálat eszközlését..De miért?-.......vetődhet fel a kérdés. Meg vagyunk győződve arról hogy egy vizsgálat csak is használhat és nem árthat a hit megerősítésének és építésének. Egy elfogulatlan vizsgálat csakis erősíti a vizsgált eset tiszta körvonalait és sosem árt annak. Azonban az elfogultság és vallási fanatizmus igenis árt neki.

 Az élet szerkezetét a Földön ma a túlzsúfolt időbeosztás az életért folytatott szociális harc, érzelmi magaslatok és mélységek jellemzik. Az emberek legtöbbje az "élek ahogy tudok" alapelvet követve, nem akar vagy éppen nem tud olyan értelmezések után járni amelyet egyházaik vezetői jelentenek ki nekik. Alapvetően azt mondhatjuk hogy az élet szerkezete majdnem hogy "intézmény függővé" teszi az embereket a földön akik a készen elkészített információra vágynak az idő és a szellemi energia hiánya miatt. Jézus földi szolgálata alatt ugyan igy értette ezt.
Az élet jelenlegi rendszere teszi ezt. Éppen ez a tény figyelembe vétele az, ami miatt meg érthetjük hogy az embereknek igenis joguk van az elkészitett információ igazságához, bizonyított valóság tartalmához és minőségéhez mivel bíznak azokban, akik azt eléjük tárják. Az igény az informació hitelességéhez különösen nagy a mai világ szinterén de ez hasonló volt a történelem folyamán bármely korszak fentállásánál. Jézus szavai alapvetően kifejezik ennek okát a keresztény esetében.(Máté 24:11 Károli) Az információ hitelessége, alapvető faktor a megfelelő döntés meghozatalához a hétköznapi élet során egyaránt. Ha csak egy egyszerű használt autó vásárlásra utalunk, tudjuk mennyire fontos hogy az eladott productum megvétele mellett akkor dönthetünk  nyugodt szívvel ha ismerjük a részleteket vele kapcsolatban.Nem lenne jó ha csak a szépség külső pontjait vennénk figyelembe a döntésnél, amellett hanyagolnánk megvizsgálni a nem látott részleteket. Mindamellett mekkora hiba lenne az, ha ugyan látnánk a hibát de nem vennénk arról tudomást, csak mert az autó szép.Vajon mire használhatunk egy autót motor nélkül? Igen. Most jöhet az elme általános játéka hogy hát miért, egy olyat még ezer dologra lehet hasznosítani pl.virág cserép helyett vagy szerszámos raktárnak. Ez igaz. De a realitás embere az említett funkciók ellátására inkább beszerzi a funkcióra direkt alkotott eszközt és alapvetően hibás vásárlását nem akarja ostoba érvekkel igazolgatni hogy "hát majd jó lessz valamire." Egyet kell értenünk azzal hogy ez egy gyakorlati alapelv az élet legegyszerűbb területein is mennyire fontos azt életbe vágóan hangsúlyos területeken alkalmazni.

l

Égi háború illusztráció
Jelenések 12.fejezete utal az Ördög égi dimenziókból történő kivettetésére
Minden jel arra utal hogy a Jelenésekben megjövendölt esemény a történelemben már mögöttünk van. De határozott kétsegek merültek fel azzal kapcsolatban hogy mikor pontosan

Mikor? vetődhet fel a kérdés 1914 vagy 1934 vagy Jézus halála után közvetlenül?

Tanulmány 1914-ről

Balogh Csaba