1914
A Watchtower Society hitének alappontja az 1914-es évszám ami a mai civilizáció első legnagyobb politikai megmozdulása köré építi ki a Krisztusi Királyság beiktatását.
Jehova Tanui kitartóan állítják, hogy az általuk alkalmazott bibliai kronológia amelyet külső források is alátámasztanak az alapja az általuk hirdetett dátum figyelembe vétele szükségességének. Az egyik ilyen következtetés az, hogy a Világ első olyan  háborújáról van szó ami kiterjedésében meghaladja az addigi háborukat. Kétségtelen az a tény, hogy az I.Világháború hatalmas változást okozott az emberiség történelmében. Mindamellett azonban, hogy ezt elismerjük nem szabad figyelmen kivül hagynunk azt a tényt sem, hogy  az év ezredek folyamán megtörtént birodalmak emelkedése és bukása körül kialakult háborúk ugyan ilyen méretű hatást gyakoroltak  az akkori időszakokra és hatásuk eredményeként teljesen különböző történelmi szakaszokra osztották fel az emberiség korszakait.(The War Scholar)
Tehát csupán egy háboru hatása az emberiségre, nem bizonyítéka az állított tézisnek.

Nem rekeszthetjük ki azt a tényt sem, hogy tulajdonképpen az első világháború a technikai és gazdasági fejlődés elkerülhetetlen hatalmi felosztásának szükség háborúja volt, amire a nemzetek jóval 1914 elött készültek. A folyamatos politikai nem egyettértés 1870 től komoly feszültséget alakított ki nemzetközi téren aminek eredményeként 1914 ben a nemzetek háborúba bonyolodtak egymással.A nemzetek érezték a hatalmi feszültséget jóval 1914 előtt és a hatalom elrendezésének szükségességét a politikai előljárók egyértelműen megemlítették. Ha az 1914 es dátum nem is volt egyértelmű számukra, a háború lehetősége és annak politikai szükségessége igen . A nemzetek tehát beszéltek egy háborúról és ez nem volt meglepetés amikor kitört. Ez a tény nagyban megkérdőjelezi a W.T.B.S állítását  miszerint egyedül az akkori bibliakutatók hirdették mintegy "profétailag bejelentve" az adott dátumot amit "Ők fedeztek fel" isteni vezetés alatt a bibliából.
Az évszázadok alatt a keresztények mindig  magasabb várakozással tekintettek Jézus szavaira amikor a királyságra tett utalást.Az Evangéliumok és a Cselekedetek könyve egyértelműen rámutat ugyan a kiszámithatatlanságára  az előre elmondott eseménynek (Csel 1:7) ,  az évszázadok alatt mégis megannyi erőfeszítés történt annak kronológiái meghatározására. (lásd táblát.) A táblázat megtekintése után tehát nem állíthatjuk azt, hogy a Biblia kutatókat 1870 előtt nem előzte meg senki az írások és dátumok kiszámításának kutatásában, vagy a nagy dátum meghatározásában. A vallási környezetben tehát nem volt ismeretlen Jézus mint "Uraknak Ura" visszajövetele és az ahhoz kapcsolódó írásos jövendölések megvalósulása sem. Az 1800 as éveket jellemző apokaliptikus mozgalmak mindenki figyelmét a világ végére irányították.Természetesen amikor a háború kitört sokak elmélyében megvalósult a világ vége gondolat, ami egy fejetlen irányításnélküli politikai katasztrófába torkollik ami a Jézus által megjövendölt "nagy nyomorúsággal" egyenlő. (Máte 24:21)

Az akkori vallásos környezetben a bibliakutatók egyik alapítója Charles Taze Russel az adventista vallási irányzat számítását  alkalmazva vont le elképzeléseket a kronológiára vonatkozólag. Környezetében többen több évszámot mutattak hitelesnek.1914 előtt a Millerite mozgalomból kitörő adventista hirdetések pl.

1845,1846,1847,1850,1851,1852,1853,1854,1866,1867,1868,1870,

1873,1875 évszámok kijelentéseivel hirdették

 

 

További alátámasztásokért keresse The Gentile Times Reconsidered -by Carl Olof Jonsson